Na jakich zasadach powinien opierać się system wsparcia dla sektora biometanu w polsce?

Zasadniczo oferowany przez Państwo system wsparcia  może mieć pozytywny wpływ na sektor biogazu (biometanu) oraz być odpowiednim instrumentem do stymulowania rozwoju nowych technologii lub produktów. W kontekście produkcji biometanu rynek jak na razie wstrzymuje oddech, czekając, aż zasady wsparcia produkcji biometanu zostaną nie tylko ogłoszone, ale staną się elementem porządku prawnego.

Producenci biogazu zapewne liczą na korzystny system, który, bez większego ryzyka finansowego, pozwoli im na zwrot kosztów inwestycji w technologie uzdatniającą biogaz oraz koszty przyłączenia do sieci gazowej. Dlatego istotne jest, aby regulacje dotyczące wysokości dotacji oraz warunków systemu wsparcia weszły w życie jak najszybciej. Tylko wówczas  producenci biogazu będą mogli rozważyć , czy opłacalne jest korzystanie z systemu wsparcia oferowanego przez Państwo, czy też korzystanie z alternatywnych rozwiązań rynkowych. Dopiero wtedy polski rynek biometanu stanie się faktem i rzeczywiście wystartuje.

Należy mieć świadomość, iż zasadniczo każdy system wsparcia oferowany przez Państwo ostatecznie obciąża (pośrednio lub bezpośrednio) podatnika. Tymczasem w przypadku gdy wyprodukowany bez dotacji biometan jest wykorzystywany jako biopaliwo (bio-CNG lub bio-LNG) w transporcie, to koncerny naftowe oraz odbiorcy diesla i benzyny ponoszą koszty produkcji biometanu a nie podatnik.

Refuels koncentruje i specjalizuje się na wykorzystaniu biometanu w transporcie w całej Europie. Nasza propozycja stanowi interesującą alternatywę dla producentów biometanu:  oferujemy na warunkach rynkowych 10-letnie umowy na odbiór biometanu po cenie, która konkuruje z ceną w planowanym systemie wsparcia. Kto z państwa będzie pierwszy?

Published in: Magazyn Biomasa - luty 2021. O czym piszemy w najnowszym numerze? Page 10.

Scroll to Top